Uutuudet Kirjat Tilaus Yhteystiedot Osuuskunta Runon ja suven päivä På svenska
 

Marko A. Hautala

Liisan Antin aikaan. Algot Untolan Kaustisen-vuosi ja Kokkola-lehden kirjoitukset 1905 – 1906.

Uutuusteos purkaa myyttejä Algot Untolan ympäriltä

Marko A. Hautala:
Liisan Antin aikaan. Algot Untolan Kaustisen-vuosi ja Kokkola-lehden kirjoitukset 1905 – 1906.

Algot Untola, alun perin Tietäväinen, muistettaneen parhaiten kirjailijanimellä Maiju Lassila. Hän julkaisi teoksia myös Irmari Rantamalan ja J. I. Vatasen nimillä, mutta nimenomaan Maiju Lassilan humoristiset kertomukset ja näytelmät tekivät hänestä yhden 1910-luvun suurista kirjailijoista. Omalla nimellään hän ei julkaissut ainuttakaan teosta tai lehtikirjoitusta.

Algot Untolan nimi tuli kuitenkin tunnetuksi aivan toisessa yhteydessä jo vuonna 1906, jolloin Suomessa siirryttiin eduskuntauudistuksen myötä säätyedustuslaitoksesta uudenaikaiseen ja kansanvaltaiseen valtiojärjestelmään. Noihin aikoihin sattui kolme Suomen myöhemmän historian kannalta tärkeää tapausta, jotka ovat syy-seuraussuhteessa toisiinsa: marraskuun 1905 suurlakko, vuoden 1906 eduskuntauudistus ja maaliskuun 1907 ensimmäiset yksikamariset eduskuntavaalit. Jos ajanjakso oli merkittävä Suomen historiassa, se oli sitä myös Untolan elämässä, sillä tuolloin tehdyt valinnat ja niiden seuraukset vaikuttivat ratkaisevasti hänen myöhempiin vaiheisiinsa.

Nyt julkaistavassa Marko Hautalan teoksessa kuljetaan Untolan jalanjäljissä syksystä 1905 syksyyn 1906, jona aikana hän esiintyi julkisuudessa ja jätti jälkiä itsestään enemmän kuin koskaan muulloin elämänsä aikana. Kaustisella kansakoulunopettajana ollessaan Untola osallistui murroskauden poliittiseen taisteluun suomalaisen puolueen kiertävänä matkapuhujana, vaalikiihottajana eli agitaattorina. Untola oli alkanut kirjoittaa puolueen keskipohjalaiseen äänenkannattajaan Kokkola-lehteen suomalaisuutta ja kansanvaltaisuutta henkiviä kirjoituksia heti suurlakon jälkeen, ja vuoden 1906 alussa hänestä tuli lehden vakituinen pakinoitsija. Liisan Antti ja Maamies-nimimerkeillä kirjoitetut pakinat tekivät hänestä aluksi maakunnallisen kuuluisuuden, mutta pian hänen maineensa kiiri Helsinkiin asti.

Liisan Antin pakinat edustavat omintakeisuutensa ja kekseliäisyytensä ansiosta poliittisen satiirin huippua, mitä seikkaa ei ole aikaisemmin ymmärretty. Liisan Antti on ainutlaatuinen ilmiö, jolle ei tuskinlöytyy vertailukohtaa suomalaisen poliittisen pakinan historiassa. Liisan Antin kirjeisiin sisältyy runsain mitoin renessanssihenkistä ja rikasta kielenkäyttöä sekä taitavasti kehiteltyä komiikkaa. Kielellisen tuoreutensa ansiosta pakinat huvittavat nykylukijaa siinä missä aikalaislukijoitakin, vaikka niissä mainitut henkilöt ja asiayhteydet olisivatkin hänelle vieraita. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää Liisan Antin aikanaan saavuttama suuri suosio.

Teos koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa käsittää Untolan pienoiselämäkerran, joka perustuu Hautalan tekeillä olevaan väitöskirjaan sekä kaikkeen aikaisemmin kirjoitettuun Untola-tietoon. Tarkoituksena on päivittää aikaisempi tieto, mutta lisäksi tuon esiin paljon uutta ja ennen tuntematonta materiaalia. Tämä osuus palvelee suurta yleisöä myös tietopainotteisena ja yksityiskohtaisena Untola-elämäkertana, jollaista ei ole vielä kirjoitettu.

Toisessa osassa keskitytään Untolan Kaustisen-vuoteen ja kuljetaan Untolan jalanjäljissä Kaustisella ja muualla Keskipohjanmaalla. Kolmas osa sisältää kaikki Untolan Kokkola-lehden pakinat helmikuusta lokakuuhun 1906 sekä puheen, jonka Untola piti Tastulan juhannusjuhlassa 1906.

Teos on on ensimmäinen historiatieteellinen kokonaisesitys Untolan elämästä. Se pyrkii riisumaan Untolan elämään liitettyä arvoituksellisuutta ja paljastamaan ihmisen myytin takaa.

Tietoja kirjoittajasta:

Marko Hautala on 35-vuotias filosofian maisteri, joka asuu Ruottalassa, Kemin ja Tornion välissä. Tällä hetkellä hän valmistelee Algot Untolan poliittista elämäkertaa Oulun yliopistolle. Tekijä on puuhaillut Untolaa parissa vuodesta 1999 lähtien. Pro gradu - tutkielmansa hän teki Algot Untolan suhteesta suomalaiseen puolueeseen (Tosisuomalainen A. Untola. Oulun yliopisto 2002).

Teoksen tiedot:

Marko A.Hautala
Liisan Antin aikaan. Algot Untolan Kaustisen-vuosi ja Kokkola-lehden kirjoitukset 1905 – 1906.
Sidottu, 320 s.
ISBN 952-9505-55-8
Kustannusosuuskunta Länsirannikko 2006
Julkistetaan 13.7.2006 klo 16.00 Kaustisen Puumalassa


Lisätietoja:

Kustannusosuuskunta Länsirannikko/Pertti Hyttinen, puh. 040-7631185

Marko Hautala, puh. 040-5309021

Lue Marko Hautalan esipuhe

Lue Algot Untolan kirjoittama Liisan Antin kirje 24.2.1906, Kokkola n:o 16.

Loppuunmyyty

 

Marko Hautalan väitöskirja tarkastettiin 16.10.2010:
Omin voimin: Algoth Untolan (1868–1918) poliittis-vakaumuksellinen elämäkerta

Liisan Antin aikaan -kirjasta sanottua:

"...valottaa mielenkiintoisesti ja tarpeellisesti vähemmälle huomiolle jäänyttä ajanjaksoa Untolan elämästä." Kaisa Kurikka, Agricolan kirja-arvostelut 17.9.2006.

Juhlat kuin A.Untolan aikaan!
Julkistus 13.7.2006 klo 16.00 Kaustisen Puumalassa

Marko Hautalan esipuhe

Algot Untolan kirjoittama Liisan Antin kirje 24.2.1906, Kokkola n:o 16.

Algot Untola 1868-1918